Quality Management v razvoju digitalne rešitve v zdravstvu

Quality Management v razvoju digitalne rešitve v zdravstvu

V četrtek, 14. novembra bo med 11 in 13 uro na Cosylabu potekala HealthDays delavnica.

Delavnica bo naslovila:

  • zakonodajne zahteve za medicinske pripomočke
  • osnovne definicije pojmov v regulativi
  • vodila, ki jih mora proizvajalec nasloviti ob snovanju medicinskih pripomočkov
  • pregled procesov in mehanizmov, ki morajo biti vgrajeni v proces razvoja

Delavnica bo pri tem posebno pozornost namenjala tistim pripomočkom, ki vsebujejo programsko opremo, ali pa so programska oprema sami po sebi.

 

Predaval bo Dr. Rok Hrovatin, ki se z zahtevami za medicinske pripomočke ukvarja že od transpozicije evropske direktive za medicinske pripomočke v slovensko zakonodajo, torej nekje od leta 2003. Znanje je gradil s študijem zahtev standardov, direktive in zadnje uredbe o medicinskih pripomočkih, izkušnje pa je pridobival kot vodja preskusnih laboratorijev (tudi za medicinske pripomočke) na SIQ in kot vodilni presojevalec številnih podjetij – proizvajalcev medicinskih pripomočkov – za taisti institut.